Adatkezelési szabályzat

A szabályzat célja
Az Adatkezelési Szabályzat a TÜTÜ-TEHER BT. tulajdonában lévő “www.tututeher.hu” weboldalon történő kapcsolatfelvétel során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

Az adatkezelés alapja
A látogató a weboldalon történő kapcsolatfelvételi vagy árajánlat kérelmi űrlap kitöltésével elfogadja és ezzel önkéntes hozzájárulását adja adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja
A TÜTÜ-TEHER BT. a látogató megadott adatait kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából kezeli.

Az adatkezelő
A fent nevezett adatokat a weboldal tulajdonosa a TÜTÜ-TEHER BT. (székhely: 1097 Budapest Földváry utca 7. 1/26, adószám: 25782354-2-43 , cégjegyzékszám: 01-06-791268) kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei
Levelezési cím: 1097 Budapest Földváry utca 7. 1/26
E-mail: info@tututeher.hu
Telefonszám: (06) 70 603 9226

Az adatkezelés körülményei
A TÜTÜ-TEHER BT. az úrlapok kitöltése során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a látogató és az adatkezelő férhet hozzá. A fentieken túlmenően a TÜTÜ-TEHER BT. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett látogató egyidejű tájékoztatása mellett. Az adatkezelés kezdete a látogató első kapcsolati vagy árajánlat kérelmi űrlap kitöltésével veszi kezdetét. Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a látogató ezen irányú kezdeményezésére.

Cookie
A weboldal cookie-kat használhat. A cookie (süti) kisebb adatállomány, amelyet a weboldal látogatójának számítógépén helyez el, és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat a TÜTÜ-TEHER BT. nem adja át harmadik személy részére. A weboldal böngészésevel és használatával a cookie-használatát a “www.tututeher.hu” weboldal látogatója elfogadja.

Látogatói adatok
A weboldal látogatóinak a kapcsolatfelvétel során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mail címüket stb.), valamint igény esetén cégszerű adataikat (cégnév, adószám, székhely stb.). Ezen adatokat kizárólag információnyújtás, egy esetleges megrendelés vagy szerződés teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben sem adja át.

Az adattárolás megszüntetése
A TÜTÜ-TEHER BT.-vel történő kommunikáció visszautasítására a látogatónak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

e-mail: info@tututeher.hu
postai levél: 1097 Budapest Földváry utca 7. 1/26

Az adatkezelésben érintettek jogai
Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy töröltethetik adataikat a jelen “Az adattárolás megszüntetése” pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével. A TÜTÜ-TEHER BT. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a látogatót tájékoztatja.

Jelen szabályzat 2016. december 5-től érvényes, és visszavonásig hatályban marad. Az adatkezelő jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításokat azok hatályba lépése előtt 11 nappal a TÜTÜ-TEHER BT. közzéteszi jelen weboldalon. A látogatók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal szabályzatai automatikusan érvényesek.